Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

������������������������������������������ ������������������������������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 12 / намерени резултати 227

  • Страница

ā-verto adverto, avertī, aversus 3 v.

отклонявам, обръщам на другата страна, заграбвам, отвличам.

Статия >>

avia, ae (f) n.

баба.

Статия >>

avidus (m) , a (f) , um (n) adi.

жаден, алчен, сребролюбив, ненаситен.

Статия >>

avis, is (f) n.

птица, предсказание, предзнаменование.

Статия >>

avunculus, ī (m) n.

вуйчо.

Статия >>

avus, ī (m) n.

дядо, прадядо, предци.

Статия >>

cōn-fiteor, fessus sum 2 v.

съзнавам, признавам, показвам, проявявам, a, um, признат, неоспорим, очевиден, признал се.

Статия >>


  • Страница