Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 29 / текуща страница: 28 / намерени резултати 580


dēveho, devēxī, devectus 3 v.

откарвам, закарвам, отплавам, заминавам.

Статия >>

dēvinco, devīcī, devictus 3 v.

напълно побеждавам, надвивам.

Статия >>

dexter (m), tra tera (f), trum terum adi. dexterior comp. (m) (f), ius (n) ;
dextumus superl. (m), a (f), um (n) ;
dextimus (m), a (f), um (n)

десен, дясна ръка, десница, обещание, съюз, вдясно от, сръчен, опитен, щастлив, благоприятен, удобен.

Статия >>

dīco, dīxī, dictus 3 v.

казвам, говоря, уверявам, твърдя, държа реч, разказвам, описвам, пея, възпявам, предсказвам, наричам, посочвам, показвам, определям, назначавам, обявявам, избирам.

Статия >>

dictātor, ōris (m) n.

диктатор, лице c неограничена власт, избирано в Рим при извънредни случаи, най-много за срок от 6 месеца, най-висшето длъжностно лице в някои градове на Италия.

Статия >>

dicto 1 v.

често казвам, повтарям, диктувам, записки, правила, предписвам, поръчвам, съчинявам, съставям.

Статия >>

diēs, diēī (m) (f) n.

дневна светлина, ден, определен ден, срок, време.

Статия >>

dif-fero disfero, dis-tuli, dī-lātus, dif-ferre

разнасям, разпръсвам, разпространявам, отлагам, различавам се.

Статия >>

dif-ficilis (m) (f), e (n) adi.

мъчен, труден, опасен, своенравен, опак, вироглав, непоносим, суров.

Статия >>

dif-fido, disfido, difisus sum 3 v.

не се доверявам, нямам вяра, не вярвам.

Статия >>

dif-fundo, difūdī, difusus 3 v.

разливам, разпростирам, разпространявам, разсейвам, облекчавам, развеселявам.

Статия >>

digitus, ī (m) n.

пръст, мярка за широчина колкото палец (18,5 мм).

Статия >>

dīgnē adv.

достойно, заслужено.

Статия >>

dīgnitās, ātis (f) n.

достойнство, високо положение, честност, благородна външност, изглед, великолепие.

Статия >>

dignus (m) , a (f) , um (n) adi.

достоен, заслужаващ, приличен, подходящ, съответен.

Статия >>

dīligēns (m) (f) (n) , dīligentis gen. adi.

старателен, грижлив, внимателен, прилежен, пестелив.

Статия >>

diligenter adv.

старателно, грижливо, прилежно.

Статия >>

diligentia, ae (f) n.

старание, грижливост, пестеливост.

Статия >>

dī-ligo, dilēxī, dilēctus 3 v.

уважавам, почитам, ценя, обичам.

Статия >>

dī-lūcēsco, dilūxī 3 v.

ставам светъл, развиделявам се.

Статия >>


  • Страница