Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 29 / текуща страница: 3 / намерени резултати 580


ad-opto 1 v.

избирам, приемам, осиновявам, присаждам.

Статия >>

ad-orior, adortus sum 4 v.

въставам против, нападам, предприемам, пристъпвам към.

Статия >>

adulatio, onis (f) n.

умилкване, подмилкване, долно ласкателство, робско преклонение, раболепничене.

Статия >>

adulēscentia, ae (f) n.

младост, юношество.

Статия >>

advena, ae (m) (f) n.

пришълец, чужденец, пътник, чуждестранен, чужд, неопитен, новак.

Статия >>

ad-venio, advēnī, adventum 4 v.

пристигам, дохождам, настъпвам, появявам се, падам се.

Статия >>

adventus, ūs (m) n.

пристигане, дохождане, приближаване, появяване, настъпване.

Статия >>

adversārius (m) a, (f) um, (n) adi.

противоположен, противен, враждебен, противник, неприятел, противница, неприятелка.

Статия >>

adversus и adversum adv., praер. с acc.

срещу, против, към, спрямо, по отношение на, в сравнение с.

Статия >>

ad-verto остар. advorto, advertī, adversus 3 v.

обръщам към, насочвам, забелязвам, узнавам, наказвам.

Статия >>

ad-vesperāscit, advesperāvit impers. 3 v.

свечерява се, мръква се.

Статия >>

ad-voco 1 v.

повиквам, свиквам, викам на помощ при процес, призовавам, викам на помощ.

Статия >>

ad-volo 1 v.

долитам, притичвам се, връхлитам.

Статия >>

aedēs и aedis, is (f) n.

жилище, стая, храм, къща, килийка на пчели.

Статия >>

aedificium, (n) n.

постройка, здание.

Статия >>

aedifico 1 v.

съграждам, построявам, основавам, създавам.

Статия >>

aedīlis, is (m) n.

едил.

Статия >>

aeger (m) , aegra (f) , aegrum (n) adi.

болен, страдащ, недъгав, разстроен, печален, тъжен, нещастен, загрижен.

Статия >>

aegrē adv.

с досада, с неудоволствие, едва, мъчно.

Статия >>

aequālis (m) (f) , e (n) adi.

равен, еднакъв, равномерен, съвременен, връстник, съвременник.

Статия >>


  • Страница