Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

������������������������������������������ ������������������������������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 4 / намерени резултати 227


aequē adv.

еднакво, по същия начин, безпристрастно, справедливо.

Статия >>

aequitās, ātis (f) n.

еднаквост, равенство, справедливост, чувство за справедливост.

Статия >>

aequo 1 v.

изравнявам, сравнявам, равномерно разпределям, рaвен съм, приравнявам се, достигам.

Статия >>

aequor, oris (n) n.

равнина, повърхност.

Статия >>

aequus, a (f) , um (n) adi.

равен, равнина, благоприятен, равнодушен, спокоен, благосклонен, приятели, справедлив, справедливост, право, еднакъв.

Статия >>

āēr, āeris (m) n., āera acc. sg. гр.

въздух, мъгла.

Статия >>

aerārius (m) , a (f) , um (n) adi.

меден, паричен, гражданин от най-долната класа без политически права, но плащащ данък, медна мина, държавна хазна.

Статия >>

aereus (m) a (f) , um, (n) adi.

меден.

Статия >>

aes, eris (n) n.

мед, бронз, медни пари, пари, възнаграждение, заплата.

Статия >>

aestās, ātis (f) n.

лято, лятна жега, година.

Статия >>

aestimo 1 v.

оценявам.

Статия >>

aestīvus (m) , a (f) , um (n) adi.

летен, летен лагер, поход, пасбище, стадо на паша.

Статия >>

aestus, ūs (m) n.

горещина, пек, кипене, вълнуване, морски вълни, течение, буйност, разпаленост, страст, безпокойство, грижа.

Статия >>

aetās, ātis (f) n.

време, живот, възраст, години, век, поколение.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

aeternus (m) , а (f), um (n) adi.

вечен, непреходен, безсмъртен.

Статия >>

aethēr, eris (m) n. aethera acc. гр.

ефир, горният пласт на въздуха, небесни висини, небе, въздух, горният свят, земният свят.

Статия >>

aevum, (n) n.

вечност, живот, човешки живот, възраст, години, време, век.

Статия >>

af-fero, adfero attulī, allātus, afferre verbum anomalum v.

донасям, довеждам, докарвам, съобщавам, разказвам, привеждам за доказателство или извинение, причинявам, допринасям, пoлзвам, помагам, прибавям, добавям.

Статия >>

af-ficio adficio, affēcī, affectus 3 v.

въздeйствам, засягам, докосвам, въздействувам на, постъпвам c, докарвам в известно състояние, възбуждам, настройвам.

Статия >>


  • Страница