Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

������������������������������������������ ������������������������������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 5 / намерени резултати 227


af-fīrmo adfirmo 1 v.

засилвам, заякчавам, укрепвам, потвърждавам, уверявам, твърдя.

Статия >>

ager, agrī (m) n.

поле, нива, поле, равнина, земя, област.

Статия >>

ag-gredior, adgredior, aggressus sum 3 v.

пристъпвам, доближавам се, приближавам се , обръщам се към, нападам, преследвам съдебно, пристъпвам към, предприемам, започвам .

Статия >>

agito 1 v.

карам, подкарвам, движа, раздвижвам, подстрекавам, подбуждам, преследвам, насъсквам срещу, занимавам се с, извършвам, съблюдавам, обмислям, замислям, кроя, обсъждам живо, говоря за, преговарям, живея, прекарвам, намирам се, съм, постъпвам, действам.

Статия >>

agmen, inis (n) n.

течение, движение, поход, върволица, тълпа, стадо, войска, походна колона, борба, сражение.

Статия >>

āgnōsco, āgnōvī, āgnotus 3 v.

узнавам, познавам, признавам.

Статия >>

ago, ēgī, actus 3 v.

карам, вoдя, отвеждам , отвличам, ограбвам, плячкoсвам, гоня, преследвам, създавам, произвеждам, правя, прокарвам, извършвам, върша, правя, представям, уговарям, преговарям, водя преговори, говоря, обсъждам, решавам , водя дело, постъпвам, действам, работя, живея, обитавам, намирам се, прекарвам, изживявам .

Статия >>

agricola, ae (m) n.

земеделец, селянин.

Статия >>

agricultūra, ае (f) n.

земеделие.

Статия >>

aio verbum defectivum v.

утвърждавам, казвам, говоря, потвърждаващ.

Статия >>

alacer (m) , cris (f) , cre (n) adi.

възбуден, развълнуван, бодър, пъргав, весел.

Статия >>

albus (m) , а (f) , um (n) adi.

бял, светъл, благоприятен, щастлив, бял цвят, белосана с гипс дъсчица, върху която написвали разпорежданията, дъска, на която върховният жрец записвал важните събития през годината.

Статия >>

ālea, ae (f) n.

зар, случай, риск, жребий.

Статия >>

alibī adv.

някъде на друго място, другаде.

Статия >>

aliēnus (m) , a (f) , um (n) adi.

чужд, враждебен, недоброжелателен, равнодушен, неудобен, неблагоприятен.

Статия >>

alimentum, (n) n. обикн. pl.

храна, хранителни средства, отплата, отблагодаряване.

Статия >>

aliquamdiū adv.

известно време, доста време.

Статия >>

aliquandō adv.

някога, най-после, понякога.

Статия >>

aliquantus (m) , а (f) , um (n) adi.

дoста голям, значителен, голяма част, много, значително, доста.

Статия >>

aliquis (m) , aliqua, (f) aliquod (n) pron. indef. (subst. et adi.)

някой, някакъв.

Статия >>


  • Страница