Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък юридически термини
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 6

accūso 1 v.

обвинявам пред съда, давам под съд, оплаквам се, обвинявам, хвърлям упреци.

Статия >>

caveo, cāvī, cautus 2 v.

предпазлив съм, внимавам, пазя се, вземам предпазни мерки, грижа се, давам защита, помагам, обезпечавам се, поръчителствам, гарантирам, обезпечавам, определям, предвиждам.

Статия >>

cerno, crēvī, cretus 3 v.

отделям, различавам, виждам, забелязвам, разпознавам, познавам, решавам, решавам с борба, бия се, влизам във владение, приемам.

Статия >>

dē-fero, detulī, delātus, deferre v.

свалям, занасям долу, падам, отнасям, занасям, закарвам, предлагам, предоставям, предоставям (за решаване), препоръчвам, възлагам, обаждам, обвинявам.

Статия >>

fīdūcia, ae (f) n.

увереност, уповаване, самоувереност, гаранция, залог.

Статия >>

forma, ae (f) n.

форма, вид, образ, външност, красота, изображение, начин, характер, план, калъп, щемпел.

Статия >>