Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

�������������� ������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 2 / текуща страница: 1 / намерени резултати 26

  • Страница

baculus, ī (m) n.

тояга, бастун, жезъл.

Статия >>

balneum или balineum, i (n) n. гр.

баня, бани.

Статия >>

barba, ае (f) n.

брада.

Статия >>

barbarus (m) , а (f) , um (n) adi. гр.

чуждестранен, чужд, италийски, чужденец, груб, необразован, недодялан.

Статия >>

basilica, ae (f) n. гр.

базилика.

Статия >>

beātus (m) , а (f) , um (n) adi.

богат, щастлив, доволен, блажен, благо, щастие, богаташи.

Статия >>

bellicōsus (m) , а (f) , um (n) adi.

войнствен.

Статия >>

bellum, ī (n) n.

война, борба, вражда, спор, несъгласие.

Статия >>

bene adv. melius comp., optime superl.

добре, сполучливо, успешно, твърде.

Статия >>

beneficium, ii (n) n.

благодеяние, услуга, награда, отличие, повишение.

Статия >>

benevolus (m) , а (f) , um (n) adi. соmp. и superl. са от benevolens

доброжелателен, благосклонен.

Статия >>

bestia, ае (f) n.

животно, звяр.

Статия >>

bibliotheca, ае (f) n. гр.

библиотека, книгохранилище.

Статия >>

bibo, bibi 3 v.

пия, поглъщам, смуча.

Статия >>

bigae, ārum (f) pl. n. също biga ae (f) sg. n.

впряг от две животни, кола.

Статия >>

bini (m) pl., аe (f) pl., a (n) pl. numer. distr.

по двама, два, две, чифт.

Статия >>

bis adv.

два пъти.

Статия >>

blandior, blandītus sum 4 v.

лаская, милвам, умилквам се, дразня, привличам.

Статия >>

blanditia, ae (f) n. рядко blandicies, ēī (f) n.

ласкателство, ласки, наслаждение, удоволствие.

Статия >>

bonus (m) , а (f) , um (n) adi. melior comp. (m) (f) , ius (n) , optimus superl. (m) , а (f) , um (n)

добър, удобен, полезен, благороден, честен, храбър, богат, голям, значителен, щастлив, благоприятен, благожелателен, благонадежден, лоялен, патриотичен, красив, хубав.

Статия >>


  • Страница