Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

�������������� ������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 14 / текуща страница: 1 / намерени резултати 273

  • Страница

aquila, ae (f) n.

орел, знаме на легиона, cъзвeздиeтo Оpeл.

Статия >>

cadāver, eris (n) n.

труп, леш, развалини.

Статия >>

cado, cecidi, cāsūrus 3 v.

падам, попадам, улучвам, залязвам, утихвам, затварям ce, свършвам, изливам се, вливам се, строполявам ce, падам убит, загивам, бивам превзет, съвпадам, падам ce, подлежа на заплащане, подхождам, случвам ce, ставам, изпадам, намалявам се, отслабвам, изчезвам, провалям ce.

Статия >>

caecum, i (n) n.

сляпо черво.

Статия >>

caecus (m) , a (f) , um (n) adi.

сляп, заслепен, напразен, безцелен, невидим, скрит, таен, тъмен, непрогледен.

Статия >>

caedes, is (f) n.

убиване, убийство, клане, принасяне в жертва, кръв, убити, трупове.

Статия >>

caedo, cecidi, caesus 3 v.

удрям, бия, сека, отсичам, съсичам, убивам, разбивам, унищожавам, коля, принасям в жертва.

Статия >>

caelestis (m) (f) , e (n) adi.

небесен, богове, божествени работи, небесни тела, божествен, чудесен.

Статия >>

caelum, ī (n) n. и coelum, ī (n) n.

небе, небосклон, въздух, време, климат.

Статия >>

calamitas, ātis (f) n.

загуба, бедствие, нещастие, неуспех, поражение, гибел.

Статия >>

calcar, āris (n) n.

шпори, подбуждане, насърчение, костен израстък във формата на шпора.

Статия >>

calceus, ī (m) n.

обувка.

Статия >>

calidum, ī (n) n.

топло питие, буен, невъздържан, прибързан.

Статия >>

calidus и caldus (m) , a (f) , um (n) adi.

топъл, горещ, топла вода.

Статия >>

callidus (m) , a (f) , um (n) adi.

опитен, практичен, умен, остроумен, лукав, хитър.

Статия >>

calvus (m) , a (f) , um (n) adi.

плешив.

Статия >>

campus, ī (m) n.

поле, равнина, площад, избори, поприще, поле за дейност.

Статия >>

candidus (m) , a (f) , um (n) adi.

ослепително бял, блестящ, ясен, чист, светъл, весел, щастлив, прост, неподправен, откровен, искрен.

Статия >>

canis, canēs, is (m) (f) n.

куче, кучка, псе, съзвездието Куче, лош зар, окови.

Статия >>

cano, cecini, cantum 3 v.

пея, свиря, звуча, издавам звук, съчинявам, възпявам, прославям.

Статия >>


  • Страница