Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

�������������� ������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 3 / текуща страница: 1 / намерени резултати 56

  • Страница

dē-scendo, descendī, descēnsum 3 v.

слизам, отивам, спускам се, прониквам, отклонявам се, съгласявам се, решавам.

Статия >>

dē-scrībo, descripsi, descriptus 3 v.

рисувам, чертая, написвам, описвам, изобразявам, определям, разделям.

Статия >>

dē-sero, deseruī, desertus 3 v.

напускам, изоставям, отказвам се от, пренебрегвам, занемарявам.

Статия >>

dēsīderium, (n) n.

желание, копнеж, влечение, тъга по, нужда, потребност, молба.

Статия >>

dēsīdero 1 v.

желая, желая да видя, копнея по, изисквам, искам, не намирам, не виждам, липсвам, загубвам.

Статия >>

dē-sīgno 1 v.

посочвам, отбелязвам, определям, намеквам, назначавам, избран, бъдещ, изобразявам.

Статия >>

dē-silio, desiluī 4 v.

скачам, слизам.

Статия >>

dē-sino, desīvī desiī, desitus 3 v.

преставам, напускам, прекъсвам, прекратявам, свършвам, свършвам се.

Статия >>

dē-sisto, destitī, destitūrus 3 v.

отстъпвам, оттеглям се, отказвам се, преставам.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

dē-stituo, destituī, destitūtus 3 v.

поставям, оставям, оставям на сухо, изхвърлям, захвърлям, изоставям, измамвам, излъгвам, изоставен, лишен.

Статия >>

dē-sum, defuī, defutūrus, deesse v. irregulare

не достигам, липсвам, не присъствам, не вземам участие, не помагам, не се грижа, нехая, пренебрегвам.

Статия >>

dē-tineo, detinuī, detentus 2 v.

задържам, спирам, отвличам, отклонявам, занимавам, увличам, прекарвам.

Статия >>

dē-traho, detrāxī, detractus 3 v.

свличам, смъквам, свалям, махам, понижавам, изтръгвам, отнемам, вземам, отвличам, отдалечавам, отмъквам, влача.

Статия >>

dētrīmentum, ī (n) n.

загуба, щета, вреда, нещастие, поражение.

Статия >>

deus, ī (m) n.

бог.

Статия >>

dēveho, devēxī, devectus 3 v.

откарвам, закарвам, отплавам, заминавам.

Статия >>

dēvinco, devīcī, devictus 3 v.

напълно побеждавам, надвивам.

Статия >>

dexter (m), tra tera (f), trum terum adi. dexterior comp. (m) (f), ius (n) ;
dextumus superl. (m), a (f), um (n) ;
dextimus (m), a (f), um (n)

десен, дясна ръка, десница, обещание, съюз, вдясно от, сръчен, опитен, щастлив, благоприятен, удобен.

Статия >>

dīco, dīxī, dictus 3 v.

казвам, говоря, уверявам, твърдя, държа реч, разказвам, описвам, пея, възпявам, предсказвам, наричам, посочвам, показвам, определям, назначавам, обявявам, избирам.

Статия >>


  • Страница