Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-eo, abiī, abitum, abīre v.
 1. отивам си, заминавам;
ех conspectu abeo - загубвам се от погледа, - изчезвам от погледа;
ab oculis abeo - загубвам се от погледа, - изчезвам от погледа;
е vita abeo - прощавам се с живота, - умирам;
magistratu abeo - напускам длъжността, - подавам оставка.
 2.
 a) отклонявам се; отдалечавам се, отивам далеч.
 b) изчезвам
somnus abit - сънят изчезва;
timor abit - страхът изчезва.
 c) преминавам в нещо, обръщам се в нещо
in villos abeunt - превръщат се в козина,
in silvas abeunt - превръщат се в гори (Ov. Met. IV.658).

Файл: abeo.xml
Размер: 4.97 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.abeo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии