Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-erro 1 v.
заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се
а sententia aberro - отклонявам се от мнението, - на различно мнение съм.

Файл: aberro.xml
Размер: 1.90 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.aberro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии