Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-icio, abiēcī, abiectus 3 v.
 1. отхвърлям, захвърлям, хвърлям
tu arma abicienda censes? - ти смяташ ли, че оръжията трябва да бъдат хвърлени?
 2.
 a) захвърлям, отказвам се от нещо, напускам, пренебрегвам
vitam abicio - напускам живота, - умирам
salutem abicio - жертвам
 b) прахосвам
pecuniam abicio - прахосвам пари.
 3. свалям, събарям, хвърлям
se in herba abicio - хвърлям се в тревата,
se е muro in mare abicio - хвърлям се от стената в морето.
 4.
 a) обезсилвам; обезсърчавам, отчайвам.
 b) принизявам, понижавам
animantes ad pastum abicio - снизявам живите същества до паша (Cic. Leg. I.26);
senatus auctoritatem abicio - понижавам авторитета на сената.

Файл: abicio.xml
Размер: 5.78 KB
Дата: 2022-03-15
XML id: LBR.abicio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии