Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-rumpo, abrūpī, abruptus 3 v.
 1.
 a) откъсвам, разкъсвам
ramos abrumpo - откършвам клони;
vincula abrumpo - разкъсвам окови.
 b) pass. избухвам
abruptis procellis - посред разразили се бури (Verg. Georg. III.259)
 2.
 a) разкъсвам
abruptis nubibus - сред разкъсани облаци (Verg. Aen. III.199);
разрушавам
pontem abrumpo - разрушавам мост; отварям
venas abrumpo - отварям вените.
 b) прекъсвам, прекратявам, преждевременно свършвам
vitam abrumpo - умирам.
 c) нарушавам.

Файл: abrumpo.xml
Размер: 4.98 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.abrumpo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии