Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-solvo, absolvī, absolūtus 3 v.
 1. отвързвам, отделям; освобождавам; оправдавам;
improbitatis absolutus - освободен от обвинение в безчестие;
crimine absolutus - оправдан за престъпление;
culpa absolutus - свободен от вина.
 2.
 a) изпращам.
 b) довършвам
opera absolvo - довършвам дела.

Файл: absolvo.xml
Размер: 3.12 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.absolvo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии