Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ab-sum, a-fuī, a-futūrus, ab-esse v.
 1. отсъствам, намирам се далеч;
а bello absum - стоя настрана от войната, - не вземам участие във войната;
а periculis absum - стоя настрана от опасности;
toto bello absum - стоя настрана от цялата война, - не вземам участие в цялата война.
 2. не подкрепям, не помагам
alicui absum - не помагам някому, - не подкрепям някого.
 3. липсвам, изчезвам.
 4. отделен съм, отстоя, отдалечен съм
longe absum - остоя надалеч,
multum absum - много съм далеч;
paulum abest, quin - малко остава да.
 5.
 a) далеч съм, чужд съм
а scelere absum - престъплението ми е чуждо,
abest а me regni suspicio - далеч съм от подозрение в стремеж към царска власт.
 b) свободен съм, чист съм
а culpa absum - свободен съм от вина.
 c) не подхождам.

Файл: absum.xml
Размер: 5.79 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.absum
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии