Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ac-cēdo, adcedo accēssī, accēssum 3 v.
 1. пристъпвам, идвам, приближавам се до
ad Caesarem accedo - пристъпвам към Цезар;
in Macedoniam accedo - идвам в Македония;
Iugurtham accedo - приближавам се до Югурта.
 2.
 a) приближавам, настъпвам
febris accedit - настъпва треска;
ad amicitiam accedo - спечелвам приятелство.
 b) пристъпвам към, подемам, почвам, посвещавам се
ad negotium accedo - пристъпвам към работа;
ad magistratus accedo - встъпвам в магистратска длъжност;
ad rem publicam accedo - посвещавам се на държавата.
 c) съгласявам се, одобрявам
ad meam sententiam accedit - присъединява се към мнението ми,
societatem accedo - одобрявам съюза.
 d) приближавам се, сходен съм
homines ad deos accedunt - хората се приближават до боговете (Cic. Lig. XII.37).
 3. приближавам се, прибавям се
ad causam novum crimen accedit - ново обвинение се прибавя към процеса (Cic. Clu. LX.167).
 4. impers.
accedit - прибавя се - добавя се още и това.

Файл: accedo.xml
Размер: 7.49 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.accedo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии