Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ac-cendo, accendī, accēnsus 3 v.
 1. запалвам, подпалвам
rogum accendo - запалвам клада,
ignem accendo - запалвам огън.
 2.
 a) подбуждам, възбуждам, подстрекавам
animum ad virtutem accendo - подбуждам душата към добродетел,
seditionem accendo - подстрекавам бунт.
 b) раздухвам, разпалвам; увеличавам
proelium accendo - разпалвам сражението;
spem accendo - увеличавам надеждата.

Файл: accendo.xml
Размер: 3.92 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.accendo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии