Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ac-cido, accidī 3 v.
 1. падам
tela accidunt - падат копия.
 2.
 a) достигам, достигам до, прониквам
vox ad hostes accidit - викът стигна до враговете.
 b) настъпвам, случвам се, ставам
detrimentum accidit - настава несполука;
impers. : accidit ut - случва се, че…
accidit с inf. c. acc. - случва се, че…

Файл: accido.xml
Размер: 3.62 KB
Дата: 2022-03-23
XML id: LBR.accido
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии