Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ac-cingo, accīnxī, accīnctus 3 v.
 1. опасвам, препасвам.
 2.
 a) въоръжавам
miles accinctus - въоръжен войник;
accingor armis - въоръжавам се.
 b)
se accingere - въоръжавам ce, - приготвям се, - залавям ce,
accingi - въоръжавам ce, - приготвям се, - залавям ce;
in proelium accingo - приготвям се за битката;
с dat. :
pugnae accingo - въоръжавам се за битката;
с inf.:
accingor dicere pugnas - залавям се да възпея сражения (Verg. Georg. III.46).

Файл: accingo.xml
Размер: 4.42 KB
Дата: 2022-03-23
XML id: LBR.accingo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии