Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ac-cipio, accēpī, acceptus 3 v.
 1. получавам, приемам
pecuniam accipio - получавам пари;
litteras accipio - получавам писмо.
 2. чувам, научавам ce
sic a patribus accepimus - така се научихме от предците (Cic. Amic. 39)
 3.
 a) приемам, одобрявам
pacem accipio - приемам мира - одобрявам мира;
omen accipio - приемам за щастливо предзнаменование;
iudicium accipio - признавам решението.
 b) схващам, възприемам, чувам.

Файл: accipio.xml
Размер: 4.40 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.accipio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии