Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aciēs, ēī (f) n.
 1. острие, връх
securis acies - острие на секира,
hastae acies - острие на копие;
прен. сила
acies auctoritatis сила на авторитета.
 2.
 a) остър поглед, острота на погледа, зоркост
acies oculorum - зоркост на очите;
око, зеница.
 b) проницателност, сила
acies animi - проницателност на мисълта;
acies mentis - проницателност на ума.
 3.
 a) бойна редица, боен ред
prima acies - първа бойна редица;
secunda acies - втора бойна редица;
milites in acie collocare - нареждам войниците в боен ред.
 b) сражение, битка;
прен. спор.
 c) бойно поле
currus vagatur tota acie - колесницата се носи по цялото бойно поле (Curt. VIII. 14).

Файл: acies.xml
Размер: 6.98 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.acies
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии