Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ācriter adv.
остро, силно, упорито.

Файл: acriter.xml
Размер: 1.54 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.acriter
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии