Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad praep. с acc.
 I. за пространство:
 1. за направление и място:
 a) към, до, при
hostes ad legatos manus tendunt - враговете протягат ръце към пратениците (Caes. B.C. II.11.4);
ad arma concurrissent - завтeкоха се към оръжията (Caes. B.G. III.20.4);
omnis Gallia vergit ad septentriones - цяла Галия е обърната към север (Caes. B.G. IV.20.1),
ad impedimenta pugnatum est - сражаваха се при обоза (Caes. B.G. I.26.3).
 b) при числа и мерки: приблизително, около
equitatum ad numerum quattuor milium - конница около четири хиляди души;
до, включително
ad unum omnes - всички до един,
omnibus ad impuberes supplicium sumit - наложил наказание на всички, дори на децата (Caes. B.C. III.14.3).
 II. за време:
 1. около, при
ad hiemem - през зимата,
ad meum adventum - около моето идване;
ad lucem - на разсъмване.
 2. чак чак до
ad hoc tempus - чак до това време;
ad tempus - навреме;
ad multam noctem - късно през нощта;
ad multum diem - късно през деня;
ad certam diem - в определен ден.
 3.
 a) в разстояние на, след
ad decem annos - след десет години.
 b) за;
ad exiguum tempus - за малко време,
ad tempus - за определено време .
 III.други случаи на употреба:
 1. за цел: за
milites ad navem - войници за кораб, - моряци;
facultates ad largiendum magnas comparasse - придобил съм големи възможности да дарявам щедро (Caes. B.G. I.18.4);
ad id - с тази цел, - затова;
quid ad rem? - какво отношение има към работата? - каква полза от това?
 2. за предел: до
ad necem caedere aliquem - посичам някого до смърт. adv. :
ad extremum - докрай, - във висша степен;
ad ultimum - до крайност, - във висша степен;
ad summum - общо, - изобщо.
 3. за следствие, причина: вследствие на, поради
laeto milite ad mutationem ducum - радостен от смяната на водачите войник (Tac. Hist. II.36);
ad clamorem convenerunt - събраха се при вика.
 4. за отношение: относително, що се отнася до, по отношение на, по
insignis ad deformitatem puer - отличаващо се с уродливостта си момче (Cic. Leg. III.19).
 5. за сравнение: в сравнение с, сравнително.
 6. за начин: според
ad praescriptum - според предписанието;
ad imperatum - според заповедта;
ad verbum - буквално.
 7. при, освен
ad hoc - при това, - освен това;
ad haec - при това, - освен това.

Файл: ad.xml
Размер: 17.05 KB
Дата: 2022-03-22
XML id: LBR.ad
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии