Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adaequo 1 v.
 1.
 a) сравнявам, приравнявам;
tecta solo adaequo - сривам къщите до основа
tecta solo adaequo - изравнявам къщите със земята.
 b) прен. приравнявам, поставям наред с
cum virtute fortunam adaequo - поставям щастието наред с добродетелта,
adaequatus cum aliquo - приравнен с някого
se virtute nostris (dat.) adaequant - сравняват се с нашите по доблест (Caes. B.C. II.16.3)
aliquem sibi adaequo - приравнявам някого към себе си.
 2. достигам, не изоставам от
cursum equorum adaequo - не изоставам от бега на конете.

Файл: adaequo.xml
Размер: 4.22 KB
Дата: 2022-03-23
XML id: LBR.adaequo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии