Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


addo, addidī, additus 3 v.
 1. придавам, прибавям, притурям, поставям, поставям при;
frena feris addo - обуздавам диви животни;
gradum addo - ускорявам крачка.
 2. вдъхвам, внушавам
virtutem addo - вдъхвам смелост,
terrorem addo - внушавам страх.

Файл: addo.xml
Размер: 3.06 KB
Дата: 2021-09-27
XML id: LBR.addo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии