Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


addūco, addūxī, adductus 3 v.
 1. притеглям, опъвам
adducto constitit arcu - застана с опънат лък (Verg. Aen. V.507).
 2. довеждам, докарвам
contra populum Romanum exercitum adduco - повеждам войска срещу римския народ;
in ius adduco - давам под съд.
 3.
 a) причинявам
adduxere sitim tempora - сезонът предизвика жажда (Hor. Carmina IV.12.13) .
 b) довеждам в известно състояние
ad summam inopiam adduco - довеждам до краен недостиг;
in angustum adduco - притискам натясно.
 c) подбуждам, скланям, принуждавам
ad tantum facinus adduco - подтиквам към толкова значимо деяние,
regni cupiditate adductus - подтикнат от ламтеж за царска власт (Caes. B.G. I.2.1) ;
adduci nequeo - не мога да се съглася.

Файл: adduco.xml
Размер: 5.75 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adduco
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии