Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adeo, adiī, aditus, adīre v.
 1. дохождам, приближавам ce
ad praetorem in ius adeo - отивам на съд при претора.
 2.
 a) обръщам се с молба или за съвет, допитвам се, питам
Caesarem adeo - питам Цезар,
libros Sibyllinos adeo - допитвам се до Сибилинските книги.
 b) посещавам
Siciliam adeo - посещавам Сицилия.
 c) нападам, атакувам
oppida adeo - атакувам градове.
 d) заемам се, залавям се с нещо
ad rem publicam adeo - заемам се с държавата;
periculum adeo - подхвърлям ce на опасност.

Файл: adeo.xml
Размер: 4.77 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adeo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии