Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adhibeo, adhibuī, adhibitus 2 v.
 1.
 a) прилагам, налагам, турям, поставям
medicas adhibere manus ad vulnera - поставям целебна длан върху раните (Verg. Georg. III.455)
vincula captis adhibeo оковавам пленените.
 b) прибавям
aliquid adhibeo - прибавям нещо.
 2.
 a) употребявам, проявявам, показвам
remedia adhibeo - ползвам лекарства,
diligentiam adhibeo проявявам усърдие;
animum adhibeo - обръщам внимание;
memoriam adhibeo - помня;
modum adhibeo - имам мярка.
 b) привличам, поканвам
ad consilium adhibeo - каня на събрание.
 c) с adv. третирам
aliquem severius adhibeo - третирам някого по-строго.

Файл: adhibeo.xml
Размер: 5.78 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adhibeo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии