Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adhortor 1 v.
насърчавам, окуражавам, възпламенявам, увещавам
cohortеs adhortor - насърчавам кохортите,
ad defendendam rem publicam adhortor - подтиквам към защита на държавата,
ne quid faciat adhortor - увещавам да не прави нещо.

Файл: adhortor.xml
Размер: 2.45 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adhortor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии