Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-hūc adv.
досега; дотогава.

Файл: adhuc.xml
Размер: 1.38 KB
Дата: 2021-09-27
XML id: LBR.adhuc
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии