Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adimo, adēmī, adēmptus 1 v.
ограбвам, лишавам
alicui imperium adimo - отнемам някому властта,
pecuniam adimo - отнемам имане, - ограбвам имане,
vitam adimo - отнемам живот;
поет. leto adimo - спасявам от смърт;
с inf. забранявам.

Файл: adimo.xml
Размер: 2.87 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adimo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии