Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aditus, ūs (m) n.
 1. дохождане, приближаване
omnes aditum tuum fugiunt - всички избягват срещата с теб (Cic. Sest. 52).
 2.
 a) право на идване, достъп, аудиенция
aditum petere - искам аудиенция;
aditum habere ad aliquem - имам лични взаимоотношения с някого.
 b) възможност, случай, начин, път
aditus ad ea conanda - сгоден случай да предприеме тези неща (Caes. B.C. I.31.2).
 c) вход.

Файл: aditus.xml
Размер: 4.21 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.aditus
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии