Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adiūtor, ōris (m) n.
 1. помощник, който спомага за
adiutor victoriae populi Romani - който помага за победата на римския народ.
 2. секретар.

Файл: adiutor.xml
Размер: 2.08 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adiutor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии