Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adiuvo, adiūvī, adiūtus 1 v.
подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам,
fortes fortuna adiuvat - съдбата помага на смелите.

Файл: adiuvo.xml
Размер: 2.16 KB
Дата: 2021-09-27
XML id: LBR.adiuvo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии