Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


administratio, onis (f) n.
 1. подпомагане, служене, помощ.
 2. ръководене
administratio belli - ръководене на войната, управляване
administratio navis - управляване на кораб.

Файл: administratio.xml
Размер: 2.33 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.administratio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии