Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


administro 1 v.
 1. служа
alicui administro - служа някому.
 2. ръководя, управлявам
rem publicam administro - управлявам държавата.
 3. изпълнявам, извършвам, грижа се за
rem administro - грижа се за нещо,
caedem administro - извършвам убийство.

Файл: administro.xml
Размер: 2.71 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.administro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии