Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


admiratio, onis (f) n.
 1. учудване;
admirationem habeo - будя учудване,
admirationem moveo - будя учудване;
admiratione afficor - предмет съм на учудване.
 2. чудноватост, забележителност, особеност.

Файл: admiratio.xml
Размер: 2.52 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.admiratio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии