Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-miror 1 v.
учудвам се, възхищавам се, чудя се
munitiones hostium admiror - дивя се на укрепленията на враговете.

Файл: admiror.xml
Размер: 1.79 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.admiror
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии