Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-moneo, admonui, admonitus 2 v.
 1. подсещам, припомням, напомням
aliquem alicuius rei admoneo - напомням някому за нещо
de aliqua re admoneo - напомням някому за нещо;
с acc. c inf.
 2. предупреждавам.
 3. увещавам, подбуждам
admoneo aliquem ut - увещавам някого да,
admoneo aliquem ut ne - увещавам някого да не.
 4. поет. подкарвам
equum admoneo - подкарвам кон.

Файл: admoneo.xml
Размер: 3.36 KB
Дата: 2022-03-23
XML id: LBR.admoneo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии