Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-opto 1 v.
 1. избирам, приемам
sibi aliquem patronum adopto - избирам някого за свой патрон,
defensorem adopto - избирам някого за свой защитник.
 2. осиновявам
aliquem sibi filium adopto - осиновявам някого;
aliquem in regnum adopto - чрез осиновяване правя някого наследник на трона.
 3. прен. присаждам.

Файл: adopto.xml
Размер: 2.68 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adopto
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии