Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-venio, advēnī, adventum 4 v.
 1. пристигам, дохождам.
 2.
 a) настъпвам, появявам се
dies advenit - настъпва ден,
morbus advenit - появява се болест.
 b) падам се
aliquid ad me advenit - нещо ме спохожда.

Файл: advenio.xml
Размер: 2.78 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.advenio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии