Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adventus, ūs (m) n.
 1. пристигане, дохождане, приближаване.
 2. появяване, настъпване
adventus lucis - настъпване на деня
adventus malorum - поява на злини.

Файл: adventus.xml
Размер: 2.38 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.adventus
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии