Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


adversus и adversum adv., praер. с acc.
 1. adv. срещу.
 2. praер. с acc.
 a) срещу, против, към
copia adversum hostem ducere - водя войска срещу врага.
 b) към, спрямо, по отношение на
adversus deos impii - нечестиви спрямо боговете (Cic. Offic. III.28).
 c) в сравнение с
adversus aliquem - в сравнение с някого.

Файл: adversus.xml
Размер: 3.72 KB
Дата: 2022-03-18
XML id: LBR.adversus
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии