Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-vesperāscit, advesperāvit impers. 3 v.
свечерява се, мръква се.

Файл: advesperascit.xml
Размер: 1.63 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.advesperascit
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии