Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ad-volo 1 v.
 1. долитам.
 2. притичвам се
ad aliquem advolo - притичвам към някого; връхлитам
ad pabulatores advolaverunt - връхлитам срещу пастирите (Caes. B.G. V.17.2).

Файл: advolo.xml
Размер: 2.28 KB
Дата: 2022-03-18
XML id: LBR.advolo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии