Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aequālis (m) (f) , e (n) adi.
 1. равен
loca aequalia - равнини.
 2. еднакъв, равномерен.
 3. съвременен; subst. aequālis, is (m) (f) n. връстник, съвременник.

Файл: aequalis.xml
Размер: 2.78 KB
Дата: 2022-03-17
XML id: LBR.aequalis
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии