Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aequitās, ātis (f) n.
 1. еднаквост.
 2.
aequitās animi - равнодушие; - хладнокръвие; - търпение;
aequitās - равнодушие; - хладнокръвие; - търпение.
 3.
 a) равенство пред законите.
 b) справедливост.
 c) чувство за справедливост.

Файл: aequitas.xml
Размер: 3.07 KB
Дата: 2022-03-18
XML id: LBR.aequitas
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии