Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aeternitās, ātis (f) n.
 1. вечност
tempus est pars aeternitatis - времето е част от вечността (Cic. Inv. I.39).
 2. безсмъртие
aeternitas animorum - безсмъртие на душите.

Файл: aeternitas_1.xml
Размер: 2.36 KB
Дата: 2022-03-18
XML id: LBR.aeternitas
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии