Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


af-fīrmo adfirmo 1 v.
 1. засилвам, заякчавам, укрепвам.
 2.
 a) потвърждавам.
 b) уверявам; твърдя;
rem pro certo affirmo - представям работата за сигурна.

Файл: affirmo_1.xml
Размер: 2.56 KB
Дата: 2022-03-18
XML id: LBR.affirmo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии