Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ag-gredior, adgredior, aggressus sum 3 v.
 1. пристъпвам, доближавам се, приближавам се
ad aliquem aggredior - приближавам се до някого.
 2.
 a) обръщам се към
dictis aliquem aggredior - обръщам се към някого с думи;
- старая се да спечеля някого;
aliquem pecunia aggredior - подкупвам някого.
 b) нападам
hostes aggredior - нападам враговете;
преследвам съдебно.
 3. пристъпвам към, предприемам, започвам
facinus aggredior - предприемам действие,
aggredior dicere - започвам да говоря.

Файл: aggredior_1.xml
Размер: 4.44 KB
Дата: 2022-03-21
XML id: LBR.aggredior
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии